Yaşamı koşuşturma olarak düşünen ve sürekli koşuşturan insanlara uzun süre benzemeye çalıştıktan sonra kendi adıma daha iyi ve güzeli seçebilmenin keyfine vardım. Spiritüel alanda enerjinin aktif kullanımı ile tanıştığımda hayatıma akan enerjiye şaşırdım. 

Hasattan önceki bekleme süresini, dinlenmeyi, eğlenmeyi ve sevilmeyi ıskalayıp sadece ürün almak adına kendi yaşamımızdan çaldığımızı fark ettim. 

Oysa hasat şenlik içinde gerçekleşirdi. Ve sürekli hareket kabileyetimizi geliştirmek insanı dinlendirirdi. Tüm bunların bilgisi doğanın döngüsü içinde apaçık bir şekilde beliriyordu.

Hatırlamak. Almanın vermek kadar değerli olduğunu hatırlamak. Vermenin almak kadar değerli olduğunu hatırlamak. Alma verme dengesini genişletmek bir bütün halinde kalabilmek. Hepsini yeniden yaratabiliriz. Bizlerin geldiği yer sevgi, uyum ve ahenk enerjisi içerir. Bu enerji her şeyi ve herkesi güzelleştirebilir. Sevmek ve sevildiğimizi hatırlamamız bizi iyileştirir.

 

Ritm gerçek sevgidir. Sevgi hep akar, akar, akar. 

Öğrenerek hatırlamak iyileştirici bir deneyim yaratır.

 

Sevgiyi hatırlamak, bizim için gereken tek şey. Beraber hatırlamak, beraber yaratmak sevgi, neşe ve sevecenliğin akmasını sağlamak paha biçilmez bir deneyim. Bu benim varoluşa duyduğum sevgi ve saygı yansımasıdır. 

ThetaHealing   

Yaratıcı ile açık ve net

bir bağlantı kurarak 

hatırlamızı ve kendi gerçekliğimizi  en yüksek

postansiyelimizde yaratmamızı sağlar.

DenizCan

 Eğitmen&Danışman

Telefon:

(553) 059 58 57