top of page

Ne Olacak Bu Ergenler?

Ergenlik dönemi genel olarak sorunlarıyla anılır.


Aileler bu dönemi pek sevmez, hemen çabucak bitmesini ister.


Ergenlik sanki çocuğun sorunlu bir döneme girdiğinin habercisi gibi görülür. Hem aileler telaşlanır hem çatışmalar başlar hem çocuk hırpalanır.


Ergenlik riskli bir dönemdir. Ama bu ergenliğin sorunlu geçeceği anlamına gelmez.
Ergenlik tıpkı bahar gibi çiçeklerin açtığı, dalların yeşillendiği, köklerin güçlendiği bir zaman dilimini ve gelişimi ifade eder.

Ancak bu dönemde bazı ayrık otları ile karşılaşmak çok mümkündür. ,


Bu otlarla ilgili önemler almak, sınırlar koymak gerekir.


Bunlar her zaman iletişim içinde sürdürülebilir, karşılıklı konuşma ve anlaşmalar bu durumlarda her zaman önleyicidir.

Bir de bu dönem içinde ortaya çıkan eskiden kalma, yara almış ve tam kabuk bağlamamış durumlar olur.


Erken çocukluk yıllarında öğrenilen, yaşanılan olumsuz durumlar ergenlik yıllarında yeniden ortaya çıkar. Bir bakıma ilk yıllarda ekilenler ergenlikte filizlenir ve kendini gösterir. Bu nedenle ilk yıllardaki ebeveynlik her zaman önemlidir.


Şayet bu yıllarda olumsuz, yaralayıcı ve içsel çatışma yaratan bir durum yaşandıysa ergenlikte bazı davranış bozuklukları olarak ortaya çıkar.

Bunlar aşırı seks düşkünlüğü, sigara, alkol kullanımı, kendine zarar verme davranışları şeklinde kişinin kendi hayatına yönelik zarar verici davranışlar olarak görülebilir.


Aynı zamanda dışarıya dönük akran zorbalığı, çatışması, asilik, dışlayıcılık, sorumsuzluk, ilgisizlik gibi saldırganlık içeren davranışlar olarak da görülebilir.


Tüm bunlar yine de iyiye işarettir.


Nedeni ise ergenlik döneminde ortaya çıkan davranış bozukluklarının, duygusal dalgalanmalarının kolay iyileştirilebilir olmasıdır. Henüz köklenmemiş, üzerine ilave edilmemiş sorunları çözmek yapıcı ve kalıcı etkiler yaratmak kolaydır.


Fakat bu sorunların zamanla geçeceği beklenirse etkileri yetişkinlikte çok daha ağır etkiler ve kronik ruhsal bozukluklar olarak ortaya çıkma ihtimali artar.


Bu nedenle son dönemde yapılan bilimsel çalışmaların çoğu ergenliği yeni, iyileştirici bir dönem olarak görmektedir.

Şayet ergenliğe girmiş olan çocuğunuzda sizi endişelendiren durumlar yaşıyorsanız, ebeveyn olarak iç sesiniz bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyorsa haklı olabilirsiniz.


Bu dönemde çocuklar aileleriyle iletişim kurmakta, kendini ifade etmekte zorlanır. Kabul edilmeme, yanlış anlaşılma korkuları nedensizce yükselebilir.


İçine kapanan, hiç konuşmayan ve hiç sorun çıkarmayan, her şeye aşırı uyumlu bir ergen saatli bir bomba olabilir. Bu tür durumlarda ebeveyn hisleri rehber niteliğindedir. Sezgilerinize güvenin ve sakince bir çözüm yolu bulmaya çalışın.Comments


bottom of page